Catechesehuis
Wat is dat?
Wat doet dat?

Catechesehuis

Een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving
Monplaisirlaan 51 1030 Schaarbeek 02/242.79.51 catechesehuis@skynet.be

Oude Testament

‘Daar begrijpt toch niemand één woord van’, wordt wel eens gezegd van de weekendlezing uit het Oude-Testament. Daarom werden ze hertaald, voorzien van inleiding en een duiding van tijdsomstandigheden. Vanaf de eerste zondag van de vasten tot en met Palmzondag kunnen ze gratis gedownload worden door te klikken op het boek Oude Testament.

Tijdschrift Tussendoor

‘Wat hebben ze ons allemaal wijsgemaakt’, horen we vaak. En dan gaat het over voorstellingen van geloof die louter menselijke bedenksels zijn, zoals God met een grijze baard, hemel met rijstpap, hel met laaiende vlammen, vagevuur met aflaten, engelen met vleugels, onbevlekte ontvangenis van Maria, opstanding van het lichaam, neerdaling van de H. Geest, enz.

Wie dit wil lezen kan een gratis nummer aanvragen door te klikken op het boekje Tussendoor.

Relatie

Bindkracht 7

Het werkboek ‘Bindkracht 7’ biedt mogelijkheden om op een eigentijdse en originele manier het huwelijk te vieren. Daardoor krijgen trouwers de kans om vanuit een persoonlijke reflectie een eigen inbreng te hebben.

Bestellen kan nog steeds via bestelformulier.

Gezegende liefde

En voor wie niet kan huwen voor de Kerk maar wel Gods zegen vraagt is er ‘Gezegende liefde’. Het is een gebedsviering: geen alternatieve noch sacramentele huwelijksviering, wel een originele viering voor wie zin en diepte wil geven aan een relatie.

Bestellen kan nog steeds via bestelformulier.

Lijdensverhaal van Jezus

Het ‘Lijdensverhaal van Jezus’ is een goddelijk, maar ook menselijk verhaal, zoals beroemd en geroemd worden, veroordeeld, verraden, verloochend, geslagen, vernederd … en tenslotte gewelddadige dood.

Deze montage is bedoeld als bezinningsmoment (15 min.) voor school, parochie en vereniging … (godsdienstlessen, vormselvoorbereiding, Goede Week … )

Wil je één van de laatste exemplaren bestellen? Klik op het boekje.