Catechesehuis
Wat is dat?
Wat doet dat?

Catechesehuis

Een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving
Monplaisirlaan 51 1030 Schaarbeek 02/242.79.51 catechesehuis@skynet.be

Over de dood heen
brengt liefde ons bijeen

Dit is de titel van de nieuwe Cd met 14 liederen om afscheid te nemen.
De reeks ‘Biddend afscheid nemen …’ gebedsdiensten voor verschillende omstandigheden, bestaat uit twaalf afscheidsvieringen.

Dit dertiende deel ‘Over de dood heen, brengt liefde ons bijeen’ bevat twaalf liederen nauw aansluitend bij de reeks, aangevuld met een lied bij het binnendragen en een bij het buitendragen van de kist of urne.

Je vindt hierin zowel de teksten als de partituren en achteraan de cd. Het zijn nieuwe teksten op bekende melodieën en bedoeld als luisterlied. Ze kunnen ook samen gezongen worden of door een koor, omdat de melodieën bekend zijn. De teksten zijn geschreven vanuit een gelovige blik op leven en dood. Ze bieden perspectief voor leven nà de dood.

Eenvoud in tienvoud
Tien vieringen voor groot en klein

De nieuwe bundel ’Eenvoud in tienvoud ‘ voor het kerkelijk jaar 2018-2019 is klaar en verkrijgbaar. Het zijn tien vieringen voor groot en klein uit het Lucasevangelie.

De Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn geschikt voor vieringen waarin zowel kinderen als volwassenen de aandacht krijgen.

De bundel is vooral bruikbaar in parochie (gezinsviering, eerste communie en vormsel) en op school (viering met de kinderen).

Het zijn weer 10 uitgeschreven vieringen met inleiding en welkom, vraag om vergeving, gebeden, twee hertaalde Bijbellezingen, parafrase van het evangelieverhaal, duiding voor de voorganger, voorbede, doemoment, zending en zegen.

 

Bestelformulier